№ 272-НС / 07.04.2021

ОТНОСНО : определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 271-НС / 07.04.2021

ОТНОСНО : определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 270-НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 269-НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Внасяне на корекции при въведените записи чрез анулиране на приемо-предавателна разписка при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 268-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : сигнал с вх. № 474/04.04.2021 г., 20:48 часа, от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска

№ 267-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : сигнал с вх. № 458/04.04.2021 г., 17:02 часа от Иван Николов Миховски – кандидат за народен представител

№ 266-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : сигнал с вх. № 457/04.04.2021 г., 15:52 часа, от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска

№ 265-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : жалба с вх. № 455/04.04.2021 г., 15:23 часа от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“

№ 264-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : сигнал с вх. № 454/04.04.2021 г., 14:59 часа от Мария Стефанова

№ 263-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 442/04.04.2021 г., 10:58 ч., от Цветелина Николаева Георгиева

№ 262-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : жалба с вх. № 440/04.04.2021 г., 10:33 часа от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“

№ 261-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : жалба с вх. № 437/04.04.2021 г., 10:22 часа от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“

№ 260-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 432/04.04.2021 г., 10:16 ч., от Цветелина Николаева Георгиева

№ 259-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 431/04.04.2021 г., 10:11 ч., от Цветелина Николаева Георгиева

№ 258-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 430/04.04.2021 г., 10:10 ч., от Цветелина Николаева Георгиева

№ 257-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : сигнал с вх. № 429 от 04.04.2021 г., 09:47 ч. от Ирена Тодорова Атанасова и Ивелина Бориславова Ангелова като пълномощници на КП „БСП за България“

№ 256-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : сигнал с вх. № 428/04.04.2021 г. 9:47 часа от Милко Недялков

№ 255-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на град Троян, в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 254-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Искане за заличаване на застъпник от ПП “Движение за права и свободи“

№ 253-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на град Троян, в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения