Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 257-НС
Ловеч, 04.04.2021

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 429 от 04.04.2021 г., 09:47 ч. от Ирена Тодорова Атанасова и Ивелина Бориславова Ангелова като пълномощници на КП „БСП за България“

Получен е сигнал с вх. № 429/04.04.2021 г., 09:47 ч., от Ирена Тодорова Анастасова и Ивелина Бориславова Ангелова в качеството на пълномощници. Посочва се, че в Областния съвет на БСП Ловеч са получили сигнал, че в Златна Панега пред секцията Янислав Георгиев Янков общински съветник от ДПС привиква хора и им казва как да гласуват. Молят да се извърши проверка и да се предприемат необходимите действия според правомощията на комисията.

РИК Ловеч извърши проверка по изложеното в сигнала. Бе проведен телефонен разговор с представител на СИК № 113800011 – с. Златна Панега от различна политическа партия от ПП ДПС и КП БСП за България . Бе заявено, че в избирателната секция се е представило лице с имена Янислав Костов като представител на ПП „ДПС“ и е прекарал значително време пред избирателната секция в разговори с различни лица. Бе извършена проверка и пред изборното помещение, но такова лице не е установено към момента.

Действително РИК Ловеч установява, че в списъка с упълномощените представители е налице вписан представител с име Янислав Костов, т.е. лицето има право да присъства в изборното помещение в това си качество на представител на политическа партия. РИК Ловеч не може да установи други данни относно наличие на проблеми в избирателната секция. В случай, че са налице други нарушения – купуване на гласове или принуда, то проверка следва да бъде извършена от РУ на МВР – Ябланица.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност за проверка на РУ на МВР Ябланица сигнал с вх. № 429/04.04.2021 г., 09:47 ч. от Ирена Тодорова Атанасова и Ивелина Бориславова Ангелова като пълномощници на КП „БСП за България“

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.04.2021 в 11:55 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения