Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 271-НС
Ловеч, 07.04.2021

ОТНОСНО: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

С оглед необходимостта да бъде извършена проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс, РИК Ловеч следва да предаде в срок до 8 април 2021 г. на ТЗ ГРАО Ловеч получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите. За извършване на предаването следва да се определят и лица, представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии или коалиции.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 2 от Решение № 2352-НС от 30.03.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат в срок не по-късно от 8 април 2021 г. на ТЗ на ГД „ГРАО“ Ловеч предадените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите, както следва:

Валентина Стефанова Недялкова, ЕГН ***– председател;

Фатме Юсеинова Моллова, ЕГН ***– заместник председател;

Петко Георгиев Петков, ЕГН ***- секретар.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 07.04.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения