Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 254-НС
Ловеч, 04.04.2021

ОТНОСНО: Искане за заличаване на застъпник от ПП “Движение за права и свободи“

Постъпила е молба с Вх. № 418/04.04.2021 г. от Велислава Полева Иванова, с която иска да бъде освободена като застъпник от ПП „ДПС“ и да бъде назначена като член на комисия в СИК 111800068.

РИК – Ловеч констатира, че с Решение № 198 – НС от 01.04.2021 г. са регистрирани застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“, сред които с № 27 е регистрирана и молителката Велислава Полева Иванова. С оглед изричното желание на молителката, регистрацията й следва да бъде заличена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Велислава Полева Иванова, ЕГН *****, като застъпник на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и анулира издаденото й удостоверение като застъпник.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.04.2021 в 10:10 часа

Свързани решения:

198-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения