Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 198-НС
Ловеч, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на град Луковит, в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 342/02.04.2021 г. от Надя Георгиева Вълкова като упълномощен представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111900006, като на мястото на Маргарита Николаева Димитрова – член, да бъде назначен Петър Димитров Христов. Приложена е молба за освобождаване от Маргарита Николаева Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111900006гр. Луковит

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Николаева Димитрова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Петър Димитров Христов с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 02.04.2021 в 15:07 часа

Свързани решения:

37-НС/01.03.2021

246-НС/03.04.2021

254-НС/04.04.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения