Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 268-НС
Ловеч, 04.04.2021

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 474/04.04.2021 г., 20:48 часа, от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска

Постъпил е сигнал с вх. № 474/04.04.2021 г., 20:48 часа, от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска. Сигнализира, че на 04.04.2021 г. до 12 часа при провеждане на изборите в община Троян, МИР Ловеч, в СИК № 113400008, 113400010, 113400011, 113400012, 113400021, 113400023, 113400024 е установила, че или има в момента или е имало проблеми с машината и спиране на гласуването. Секциите са посетени от техник на Сиела, но единствено в секции 113400024 е направен констативен протокол. В секции 113400008, 113400010, 113400011, 113400021 няма подписан протокол. Твърди се, че в секция 113400004 е блокирала машината, била е срязана пломбата на захранващия блок, но до момента няма подписан Констативен протокол. Моли за съдействие и решение по сигнала. Сигналът е препратен за проверка с писмо с изх. № 474/04.04.2021 г., 20.48 ч., от Централна избирателна комисия.

Извършена е проверка на изложените обстоятелства. Събрана е информация от общинска администрация Троян, както и от всички посочени секционни избирателни комисии. По отношение на изброените избирателни секции е установено следното:

1.СИК 113400008 проблеми с машината са били предизвикани от използвания дезинфектант, не е преустановявано гласуването, не са били налице технически проблеми, не е съставян и Констативен протокол.

2.СИК 113400010 са били налице проблеми с машината от блокирана разписка. Проблемът е бил отстранен със съдействието на техници от Сиела Норма АД и е съставен Констативен протокол.

3.СИК 113400011 не са имали никакви технически проблеми с машината.

4.СИК 113400012 – имали са проблем с машината от блокирал тъчскрийн. Проблемът е решен с помощта на техник от Сиела Норма АД и е съставен Констативен протокол.

5.СИК 113400021 – проблем с дисплей на машината. Техник на Сиела Норма АД е извършил смяна на пломбата и е съставен Констативен протокол.

6.СИК 113400023 – проблем с машината свързан с използвания дезинфектант. Техник е посетил секцията. Няма съставен Констативен протокол

7.СИК 113400024 – проблем с машината свързан с използвания дезинфектант. Техник е посетил секцията. Съставен е Констативен протокол.

8.СИК 113400004 – проблем с машината свързана със зацапване от дезинфектант. Техник е посетил избирателната секция. Няма съставян протокол. Не е рязана и пломбата на машината.

РИК Ловеч установи, че всички описани проблеми с машинното гласуване през изборния ден са били отстранявани. В повечето случаи проблемите са били предизвикани от използвания дезинфектант. При техническите проблеми са съставяни Констативни протоколи /при сменена пломба, при спиране на машината поради блокиране на разписка/. При това, следва да се има предвид, че сигналът е постъпил значително след приключване на гласуването в посочените избирателни секции и РИК Ловеч няма възможност да даде указания на членовете на СИК във връзка с продължаване работата в секциите. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРИЕМА сигнал с вх. 474/04.04.2021 г., 20:48 часа, от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска за сведение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.04.2021 в 22:44 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения