Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 256-НС
Ловеч, 04.04.2021

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 428/04.04.2021 г. 9:47 часа от Милко Недялков

Постъпил е сигнал с вх. № 428/04.04.2021 г. 9:47 часа от Милко Недялков. Сигналът е за  технически проблем с машина за гласуване в избирателна секция № 111800027 – ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч. Изложеното в сигнала е, че визуализацията на подредбата на партиите и коалициите върху екрана на машината за гласуване не съответства на бюлетината и не са подредени по реда, указан от ЦИК.

На 04.04.2021 г. за времето от 10:00 часа до 10:15 часа е извършена проверка на посочените в жалбата места от двама членове на РИК Ловеч, представители на различни партии и коалиции – Йордан Василев Василев и Десислав Стефанов Гецов, за която е представен доклад с вх. № 439/04.04.2021 г. 10:25 часа с приложен  снимков материал. От доклада от проверката и приложения снимков материал към нея, както и от извършена на място проверка от технически представител на „Сиела Норма“ АД, изложеното в сигнала на жалбоподателя е потвърдено.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Приема сигнал с вх. № 428/04.04.2021 г. 9:47 часа от Милко Недялков за основателен.

Указва на СИК да състави констативен протокол, приложение № 12, и да бъде преустановено машинното гласуване в секцията.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.04.2021 в 11:51 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения