Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 263-НС
Ловеч, 04.04.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 442/04.04.2021 г., 10:58 ч., от Цветелина Николаева Георгиева

Постъпила е жалба с вх. № 442/04.04.2021 г., 10:58 ч., от Цветелина Николаева Георгиева, като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“. В жалбата се твърди, че в избирателна секция № 113400059, с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 48, Читалище „Христо Ботев 1911“ застъпник от кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“ не е допуснат в изборната секция с основание, че няма достатъчно пространство в помещението. Моли да бъде осигурени необходимите условия за застъпниците, както и да се гарантира достъп за извършване на наблюдение в изборните секции. Членове на РИК Ловеч извършиха проверка по телефона и е указано на председателя на СИК, че следва да се спазват разпоредбите на Изборния кодекс.

С оглед гореизложеното и на основание чл.71, ал.1, т. 20 от ИК Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

УКАЗВА на СИК № 113400059, с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 48, Читалище „Христо Ботев 1911“, да осигурят възможност на застъпниците на политическите партии и коалиции да присъстват в изборното помещение през изборния ден и при отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.04.2021 в 14:33 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения