15.02.2017

ВАЖНО ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ!

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител за Народно събрание  на 26 март 2017 г.

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 69-НС от изборните книжа за народни представители се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“.

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред“.

Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населено място, локализационна единица (улица), локализационна единица (номер), и след което се натиска бутона „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close“ (затвори) и се записва файла чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка(USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат за народен представител (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ – независим кандидат за народен представител  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“).

Тези 2 файла се записват на технически носител (CD, USB или друг) и се представят в РИК заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

14.02.2017

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

РИК - Ловеч съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.  Срокът за подаване на заявлението е до 11.03.2017 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

14.02.2017

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК!

РИК - Ловеч съобщава, че избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък може да подаде заявление за отстраняването им до общинската администрация в срок до 18.03.2017 г.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

14.02.2017

ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС!

РИК - Ловеч съобщава, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 11.03.2017 г. Искането се прави писмено по образец до кмета на общината, района или кметството или до кметския наместник и съдържа единен граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

14.02.2017

СПРАВКА ЗА АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

РИК - Ловеч съобщава, че може да направите справка адреса на избирателната секция в изборите за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г. по следните начини:

 • чрез интернет сайта на ГРАО:

По ЕГН на следния линк

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

По адрес на следния линк

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/AddressSearch.cshtml

След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

 • Чрез изпращане на SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен телефон -избира се 0800 1 4726 (безплатен за цялата страна).
13.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.02.2017 г. от 17:15 часа.

07.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.02.2017 г. от 17:15 часа.

03.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.02.2017 г. от 11:00 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения