Архив избори:
03.04.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 03.04.2017 г. от 14:30 часа.

28.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 28.03.2017 г. от 17:30 часа.

26.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 26.03.2017 г. от 10:30 часа.

25.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.03.2017 г. от 20:40 часа.

24.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.03.2017 г. от 17:30 часа.

23.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 23.03.2017 г. от 14:00 часа.

21.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.03.2017 г. от 17:30 часа.

18.03.2017

Предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден

Районна избирателна комисия Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. на територията на изборен район № 11 - Ловеч по общини са както следва:

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 26.03.2017 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. в стая 106, етаж 1 в Община Ловеч и на тел. 068 688282 и 068 688256.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, пл. „Тодор Кирков“№ 8, Младежки дом-камерна зала – първи етаж;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека, общежитие.
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Райна Княгиня“№ 1б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая 104;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер;

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 68041 и 0670 68042 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден и от 07:00 ч. до 19:45 ч. в изборния ден.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
 2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877299114 и 0678 52200. Подходяща секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението е избирателна секция с № 113400029, находяща се в сградата на общинска администрация Тетевен.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов" № 3 – клуб на пенсионера, 1-ви етаж;
 2. Избирателна секция с № 113300006, разположена в с. Галата, ул. „Никола Вапцаров“ № 1 – училище, първи етаж.

Община Луковит:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 на телефони 0697/5-25-42, 0896663203 и 0895577847, като за периода от 20.03.2017 г. до 24.03.2017 г. вкл. заявките се приемат от 08.00 ч. до 17.00 ч., а на 26.03.2017 г. /изборния ден/ от 07.00 ч. до 11.00 ч.

Община Угърчин

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ в изборния ден от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 06931/21 21.

Община Априлци:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06958/2222 – „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Априлци в изборния ден в изборния ден от 07:00 ч. до 19:30 ч.

Община Ябланица:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06991/21 12 и 06991/21 26 през целия изборен ден.

Община Летница:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден от 17.03.2017 г. до 23.03.2017 г. вкл. на тел. 069412110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, втори етаж.

17.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.03.2017 г. от 13:00 часа.

15.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 15.03.2017 г. от 18:20 часа.

13.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.03.2017 г. от 13:00 часа.

10.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.03.2017 г. от 17:30 часа.

09.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 09.03.2017 г. от 17:30 часа.

06.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.03.2017 г. от 18:00 часа.

27.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 27.02.2017 г. от 17:30 часа.

24.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.02.2017 г. от 17:30 часа.

21.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.02.2017 г. от 17:30 часа.

17.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 17.02.2017 г. от 17:30 часа.

15.02.2017

ВАЖНО ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ!

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител за Народно събрание  на 26 март 2017 г.

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 69-НС от изборните книжа за народни представители се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“.

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред“.

Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населено място, локализационна единица (улица), локализационна единица (номер), и след което се натиска бутона „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close“ (затвори) и се записва файла чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка(USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат за народен представител (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ – независим кандидат за народен представител  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“).

Тези 2 файла се записват на технически носител (CD, USB или друг) и се представят в РИК заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

14.02.2017

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

РИК - Ловеч съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.  Срокът за подаване на заявлението е до 11.03.2017 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

14.02.2017

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК!

РИК - Ловеч съобщава, че избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък може да подаде заявление за отстраняването им до общинската администрация в срок до 18.03.2017 г.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

14.02.2017

ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС!

РИК - Ловеч съобщава, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 11.03.2017 г. Искането се прави писмено по образец до кмета на общината, района или кметството или до кметския наместник и съдържа единен граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

14.02.2017

СПРАВКА ЗА АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

РИК - Ловеч съобщава, че може да направите справка адреса на избирателната секция в изборите за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г. по следните начини:

 • чрез интернет сайта на ГРАО:

По ЕГН на следния линк

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

По адрес на следния линк

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/AddressSearch.cshtml

След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

 • Чрез изпращане на SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен телефон -избира се 0800 1 4726 (безплатен за цялата страна).
13.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.02.2017 г. от 17:15 часа.

07.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.02.2017 г. от 17:15 часа.

03.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.02.2017 г. от 11:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения