Състав на РИК Ловеч

Председател

 1. Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председатели

 1. Станислава Гечева Стайкова-Давидова
 2. Стойо Иванов Ковачев

Секретар

 1. Фатме Юсеинова Моллова

Членове

 1. Бисер Божидаров Димов
 2. Валентин Георгиев Вълев
 3. Ваня Владимирова Събчева
 4. Дора Ангелова Стоянова
 5. Елка Иванова Ангелова
 6. Павлина Минкова Комитова
 7. Севдие Шефкат Кулаалиева
 8. Цветана Георгиева Цанкова
 9. Цеца Петрова Райнова

Календар

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения