03.04.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 03.04.2017 г. от 14:30 часа.

28.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 28.03.2017 г. от 17:30 часа.

26.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 26.03.2017 г. от 10:30 часа.

25.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.03.2017 г. от 20:40 часа.

24.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.03.2017 г. от 17:30 часа.

23.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 23.03.2017 г. от 14:00 часа.

21.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.03.2017 г. от 17:30 часа.

18.03.2017

Предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден

Районна избирателна комисия Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. на територията на изборен район № 11 - Ловеч по общини са както следва:

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 26.03.2017 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. в стая 106, етаж 1 в Община Ловеч и на тел. 068 688282 и 068 688256.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, пл. „Тодор Кирков“№ 8, Младежки дом-камерна зала – първи етаж;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека, общежитие.
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Райна Княгиня“№ 1б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая 104;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер;

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 68041 и 0670 68042 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден и от 07:00 ч. до 19:45 ч. в изборния ден.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
 2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877299114 и 0678 52200. Подходяща секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението е избирателна секция с № 113400029, находяща се в сградата на общинска администрация Тетевен.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов" № 3 – клуб на пенсионера, 1-ви етаж;
 2. Избирателна секция с № 113300006, разположена в с. Галата, ул. „Никола Вапцаров“ № 1 – училище, първи етаж.

Община Луковит:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 на телефони 0697/5-25-42, 0896663203 и 0895577847, като за периода от 20.03.2017 г. до 24.03.2017 г. вкл. заявките се приемат от 08.00 ч. до 17.00 ч., а на 26.03.2017 г. /изборния ден/ от 07.00 ч. до 11.00 ч.

Община Угърчин

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ в изборния ден от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 06931/21 21.

Община Априлци:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06958/2222 – „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Априлци в изборния ден в изборния ден от 07:00 ч. до 19:30 ч.

Община Ябланица:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06991/21 12 и 06991/21 26 през целия изборен ден.

Община Летница:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден от 17.03.2017 г. до 23.03.2017 г. вкл. на тел. 069412110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, втори етаж.

17.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.03.2017 г. от 13:00 часа.

15.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 15.03.2017 г. от 18:20 часа.

13.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.03.2017 г. от 13:00 часа.

10.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.03.2017 г. от 17:30 часа.

09.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 09.03.2017 г. от 17:30 часа.

06.03.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.03.2017 г. от 18:00 часа.

27.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 27.02.2017 г. от 17:30 часа.

24.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.02.2017 г. от 17:30 часа.

21.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.02.2017 г. от 17:30 часа.

17.02.2017

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 17.02.2017 г. от 17:30 часа.

Календар

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения