Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 331
Ловеч, 28.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Постъпил е сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г., 11:10 ч., от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. Сигналът е срещу Секция № 113400037. В сигнала се посочва, че на 26.03.2017 г. в 19:29 ч. на интернет страницата на РИК Ловеч е публикувано Решение с № 326, в което се указва на СИК №113400037 в с. Балабанско, общ. Троян, да използва „Протокол на секционна избирателна секция“ с фаб. № 4110235, като разпечата плика, в който се съдържа и пристъпи към попълването му след установяване на резултатите от гласуването и попълването на черновата на протокола. Публикуваният сканиран протокол на СИК № 113400037 е с фабричен номер 4110234, което е нарушение на Решение № 326/26.03.2017 г. на РИК Ловеч.

РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства и бяха снети писмени обяснения от всички членове на СИК № 113400037. Бе установено следното: СИК № 113400037 са получили на 25.03.2017 г., като част от изборните книжа и материали в предизборния ден, и два запечатани плика, подписани от членовете на РИК Ловеч и подпечатани с печата на комисията, съдържащи всеки от които по един Протокол на секционна избирателна комисия, като единият е с фаб. № 4110234, а другият с фаб. № 4110235. За предаването е съставен и Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал.1 от Изборния кодекс. В изборния ден и преди приключване на гласуването е отворен единият от запечатаните пликове и е попълнена част от Протокол на секционната избирателна комисия с фаб. № 4110234 като е попълнена началната част на протокола с номера на СИК и имената на членовете на СИК. След попълването на тези общи данни протоколът е бил запечатан и поставен обратно в плика, след което отделен настрани до приключване на гласуването и отчитането на резултатите. В РИК Ловеч е постъпил сигнал за отваряне на плика с протокола и попълване на първата му страница като е приложен и снимков материал, от който е видно попълване на началните данни на стр. 1 от протокола, а именно номер на СИК и имена на членовете на комисията. РИК Ловеч е дала указания, че с оглед разпоредбите на Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии протоколите следва да се отварят и попълват след приключване на гласуването. В тази връзка, е дадено указание да се използва втория получен протокол – този с фаб. № 4110235. Видно от обясненията на членовете на СИК след приключване на гласуването и преброяването на гласовете, те са продължили работата си като са попълнили черновата на протокола на СИК и бланка – чернова за отчитане на преференциите. Уверили са се, че данните са записани правилно, както и е налице коректност след проверка на контролните числа в протокола. Постигнали са пълно съгласие помежду си по отчитането на гласовете като не е имало спорове и възражения във връзка с действителното отчитане. По това време при установяването на резултатите от гласуването са присъствали и Радка Гидишка – застъпник на БСП за БЪЛГАРИЯ и Любка Калчева – представител на ПП ГЕРБ. Не са постъпили никакви възражения от присъствалите лица. Протоколът е подписан от всички членове, не са налице приложени особени мнения или протоколи, съставени по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК. Не са налице жалби, възражения, заявления и други в изборния ден. От друга страна протоколът е попълнен коректно, без зачертавания или поправки. Непротиворечиво се твърди, че вторият протокол на СИК, получен на 25.03.2017 г., е останал в затворения плик, подписан от членовете на РИК и подпечатан с печата на РИК и съгласно указанията на ЦИК е поставен в торбата с останалите материали и предаден за съхранение на общинска администрация, като не се е налагало да бъде преписван съставения протокол.

Във връзка с всички събрани доказателства РИК Ловеч счита, че не се констатираха нарушения на изборния процес, които могат да доведат до несигурност относно констатираните от СИК резултати и биха променили отразените в протокола на СИК данни. На членовете на СИК № 113400037 е обърнато внимание за начина и времето, в което следва да бъдат съставяни протоколите приложение № 87-НС-х от изборните книжа.

Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Приема за сведение сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г., 11:10 ч. от Здравка Пейчева Боровска, като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 28.03.2017 в 21:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения