Заседания

Заседание от дата 27.02.2017 от 17:30 часа.

Решения

№ 168 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Обявяване на номер в бюлетината на независим кандидат в Единадесети изборен район Ловеч в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.

№ 167 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Заличаване на кандидат от кандидатската листа на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 166 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване списък с резервни членове за секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 165 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Голяма Желязна, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 164 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Старо село, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 163 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Борима, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 162 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Ломец, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 161 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Дълбок Дол, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 160 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Добродан, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 159 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Врабево, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 158 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Гумощник, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 157 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Дебнево, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 156 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Патрешко, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 155 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Черни Осъм, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 154 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Орешак, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 153 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Шипково, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 152 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Бели Осъм, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 151 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Терзийско, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 150 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Чифлик, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 149 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Белиш, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 148 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Балабанско, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 147 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Горно Трапе, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 146 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Калейца, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 145 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Балканец, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 144 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Троян, община Троян в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 143 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване списък с резервни членове за секционни избирателни комисии на територията на община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 142 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Черни Вит, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 141 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Тетевен, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 140 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Рибарица, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 139 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Малка Желязна, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 138 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Дивчовото, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 137 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Градежница, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 136 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Голям извор, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 135 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Гложене, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 134 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Глогово, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 133 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Галата, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 132 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Васильово, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 131 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Български извор, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 130 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Бабинци, община Тетевен в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 129 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване списък с резервни членове за секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 128 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Изворче, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 127 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Соколово, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 126 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Тепава, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 125 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Йоглав, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 124 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Чавдарци, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 123 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Деветаки, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 122 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Дойренци, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 121 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Дренов, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 120 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Владиня, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 119 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Александрово, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 118 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Гостиня, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 117 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Смочан, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 116 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Пресяка, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 115 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Хлевене, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 114 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Абланица, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 113 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Лешница, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 112 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Сливек, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 111 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Горно Павликени, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 110 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Казачево, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 109 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Прелом, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 108 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Стефаново и с. Дъбрава, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 107 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Българене, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 106 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Малиново, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 105 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Брестово, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 104 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Къкрина, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 103 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Радювене, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 102 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Славяни, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 101 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Лисец, община Ловеч в изборите в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 100 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Баховица, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 99 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Умаревци, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 98 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Горан, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 97 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Слатина, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 96 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия на територията на с. Скобелево, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

№ 95 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Ловеч, община Ловеч в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения