Заседания

Заседание от дата 11.02.2023 от 10:00 часа.

Решения

№ 8-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Наемане на специалисти-експерти и специалисти-технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч за произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 7-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в Районна избирателна комисия Ловеч

№ 6-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи в Районна избирателна комисия Ловеч за регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 април 2023 г.

№ 5-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи в РИК Ловеч за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 4-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на работно време и дежурства на членовете Районна избирателна комисия Ловеч

№ 3-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : определяне на член от РИК Ловеч, който да маркира печата на РИК Ловеч за произвеждане изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 2-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава РИК Ловеч, начин и място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 1-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне номерацията на решенията на Районна избирателна комисия – Ловеч при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения