Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
Ловеч, 04.04.2023

ОТНОСНО: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С оглед необходимостта да бъдат предадени за съхранение всички книжа от изборите за народни представители на 02 април 2023 г., следва да се определят лица, представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии или коалиции.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 38 от Решение № 1796 – НС от 18.03.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат създадената в РИК документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протоколите на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др.) по опис по брой и вид на предадените документи на Областна администрация Ловеч, както следва:

Валентина Стефанова Недялкова – председател;

Евгения Асенова Иванова – заместник председател;

Петко Георгиев Петков - секретар.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.04.2023 в 19:50 часа

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения