Състав на РИК Ловеч

Председател

 1. Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председатели

 1. Евгения Асенова Иванова
 2. Клара Сашева Баросова

Секретар

 1. Петко Георгиев Петков

Членове

 1. Анна Дочева Михайлова
 2. Зюлейха Мустафова Терзиева
 3. Иван Донев Арабаджиев
 4. Ивелина Георгиева Иванова
 5. Любен Иванов Раев
 6. Мариана Михайлова Иванова
 7. Мария Бончева Йорданова
 8. Росица Дилянова Димитрова
 9. Севдие Шефкат Кулаалиева

Календар

Решения

 • № 213-НС / 10.04.2023

  относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

 • № 212-НС / 04.04.2023

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 211-НС / 04.04.2023

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения