Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 5-НС
Ловеч, 11.02.2023

ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи в РИК Ловеч за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 7 от Изборния кодекс, във вр. с чл. 152, т. 2 и чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 17 от раздел VI от Решение № 1600-НС от 07.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя срок за подаването в Районна избирателна комисия - Ловеч на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 13.02.2023 г. до 20.02.2023 г. включително (40 дни преди изборния ден).

Срокът за подаване на документите за регистрация на инициативните комитети да бъде обявен на публично място - информационното табло на Районна избирателна комисия Ловеч, както и на интернет страницата на комисията.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 11.02.2023 в 11:05 часа

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения