Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Иван Пенчев Иванов3-1-НС/23.03.2017
Георги Янков Еманоилов3-2-НС/23.03.2017
Румяна Пеева Хубанова3-3-НС/23.03.2017
Димитринка Георгиева Иванова3-4-НС/23.03.2017
Стефан Вълов Колев3-5-НС/23.03.2017
Симеон Венциславов Бъчев3-6-НС/23.03.2017
Тотка Вълова Райкова3-7-НС/23.03.2017
Дианка Христова Паскалева3-8-НС/23.03.2017
Ненчо Едрев Банов3-9-НС/23.03.2017
Димка Драганова Бъчева3-10-НС/23.03.2017
Иван Тодоров Енев3-11-НС/23.03.2017
Иваничка Костадинова Вълева3-12-НС/23.03.2017
Босилка Ефтимова Михайлова3-13-НС/23.03.2017
Вергиния Николова Христова3-14-НС/23.03.2017
Васко Драганов Василев3-15-НС/23.03.2017
Красимира Петкова Кирова3-16-НС/23.03.2017
Иван Събев Хаджиев3-17-НС/23.03.2017
Верка Асенова Хаджиева3-18-НС/23.03.2017
Силвия Иванова Дулева3-19-НС/23.03.2017
Симона Дилянова Дулева3-20-НС/23.03.2017
Дилян Георгиев Цанов3-21-НС/23.03.2017
Нешка Енчева Колева3-22-НС/23.03.2017
Павел Михалев Андреев3-23-НС/23.03.2017
Тихомир Минков Тодоров3-24-НС/23.03.2017
Наталия Иванова Цветкова3-25-НС/23.03.2017
Христофор Минчев Христов3-26-НС/23.03.2017
Младен Мончев Иванов3-27-НС/23.03.2017
Поля Ненчева Едрева3-28-НС/23.03.2017
Даяна Росенова Бояджиева3-29-НС/23.03.2017
Галя Пенчева Зарчева3-30-НС/23.03.2017
Анелия Стоянова Шопова3-31-НС/23.03.2017
Йорданка Павлова Първанова3-32-НС/23.03.2017
Мая Георгиева Христова3-33-НС/23.03.2017
Тотю Бенев Тотев3-34-НС/23.03.2017
Стоян Борисов Цветков3-35-НС/23.03.2017
Дарвин Тодоров Асенов3-36-НС/23.03.2017
Ганка Борисова Симеонова3-37-НС/23.03.2017
Ценка Милкова Георгиева3-38-НС/23.03.2017
Румяна Нешева Големанска3-39-НС/23.03.2017
Младен Станчев Влаев3-40-НС/23.03.2017
Стилияна Радоева Бозова3-41-НС/23.03.2017
Наталия Иванова Осенска3-42-НС/23.03.2017
Христо Сандев Христаков3-43-НС/23.03.2017
Павел Маринов Вълев3-44-НС/23.03.2017
Евелина Димитрова Дамянова3-45-НС/23.03.2017
Стоянка Иванова Веселинова3-46-НС/23.03.2017
Симеонка Василев Маринова3-47-НС/23.03.2017
Николай Трифонов Трифонов3-48-НС/23.03.2017
Петко Самичков Петров3-49-НС/23.03.2017
Радослав Любенов Георгиев3-50-НС/23.03.2017
Румяна Станчева Георгиева3-51-НС/23.03.2017
Генка Маринова Владова3-52-НС/23.03.2017
Тинка Петрова Гацова3-53-НС/23.03.2017
Емилия Петкова Ненчева3-54-НС/23.03.2017
Стойно Петков Стойнов3-55-НС/23.03.2017
Богдана Петрова Стойнова3-56-НС/23.03.2017
Милен Денчев Русев3-57-НС/23.03.2017
Веселин Генов Вълков3-58-НС/23.03.2017
Емилия Петкова Михова3-59-НС/23.03.2017
Мая Радева Цанкова3-60-НС/23.03.2017
Павлина Добрева Ботева3-61-НС/23.03.2017
Ирена Гошева Илиева3-62-НС/23.03.2017
Васил Тодоров Йочев3-63-НС/23.03.2017
Нина Генова Далекова3-64-НС/23.03.2017
Георги Маринов Димитров3-65-НС/23.03.2017
Надка Иванова Христова3-66-НС/23.03.2017
Венета Георгиева Тодорова3-67-НС/23.03.2017
Цветомира Цветанова Йотова3-68-НС/23.03.2017
Йоана Миленова Георгиева3-69-НС/23.03.2017
Жанет Мустафа Хасан3-70-НС/23.03.2017
Тихомир Генчев Тотолаков3-71-НС/23.03.2017
Радка Вълчева Найденова3-72-НС/23.03.2017
Генка Иванова Паунова3-73-НС/23.03.2017
Ивелин Недков Иванов3-74-НС/23.03.2017
Цветанка Иванова Иванова3-75-НС/23.03.2017
Анелия Николчева Ангелова3-76-НС/23.03.2017
Огнян Стоянов Колев3-77-НС/23.03.2017
Иван Миладинов Иванов3-78-НС/23.03.2017
Снежанка Йорданова Иванова3-79-НС/23.03.2017
Веска Петрова Стойчева3-80-НС/23.03.2017
Недка Иванова Илиева3-81-НС/23.03.2017
Иван Иванов Цветков3-82-НС/23.03.2017
Васил Стефанов Вутев3-83-НС/23.03.2017
Искра Веселинова Славчева3-84-НС/23.03.2017
Иваничка Христова Иванова3-85-НС/23.03.2017
Станка Иванова Гергова3-86-НС/23.03.2017
Иваничка Тодорова Илиева3-87-НС/23.03.2017
Мария Досева Костадинова3-88-НС/23.03.2017
Иванка Петкова Иванова3-89-НС/23.03.2017
Татяна Павлова Бенева3-90-НС/23.03.2017
Цонка Косева Тодорова3-91-НС/23.03.2017
Маргарита Петкова Игнева3-92-НС/23.03.2017
Стелиана Тодорова Георгиева3-93-НС/23.03.2017
Иван Ненков Иванов3-94-НС/23.03.2017
Станчо Маринов Станчев3-95-НС/23.03.2017
Васил Пенков Димов3-96-НС/23.03.2017
Пенка Стефанова Петрова3-97-НС/23.03.2017
Марийка Петрова Михайлова3-98-НС/23.03.2017
Стефан Петров Стефанов3-99-НС/23.03.2017
Мария Петрова Лалева3-100-НС/23.03.2017
Росица Бойнова Колева3-101-НС/23.03.2017
Минчо Петров Гигов3-102-НС/23.03.2017
Славка Стойчева Бешкова3-103-НС/23.03.2017
Стоян Атанасов Колев3-104-НС/23.03.2017
Цанка Стоянова Панчева3-105-НС/23.03.2017
Иво Руменов Ивов3-106-НС/23.03.2017
Стилиян Петков Стоянов3-107-НС/23.03.2017
Алина Асенова Огнянова3-108-НС/23.03.2017
Радка Маркова Атанасова3-109-НС/23.03.2017
Стоянка Данова Колева3-110-НС/23.03.2017
Михаил Илиев Илиев3-111-НС/23.03.2017
Андрей Колев Андреев3-112-НС/23.03.2017
Федя Малинов Кочев3-113-НС/23.03.2017
Станислав Христов Иванов3-114-НС/23.03.2017
Благой Димитров Цалов3-115-НС/23.03.2017
Свилен Любомиров Зехиров3-116-НС/23.03.2017
Иван Макариев Василев3-117-НС/23.03.2017
Борянка Димитрова Николова3-118-НС/23.03.2017
Райна Стоянова Шамова3-119-НС/23.03.2017
Кольо Иванков Грънчаров3-120-НС/23.03.2017
Мария Стефанова Манова3-121-НС/23.03.2017
Тодор Райков Колев3-122-НС/23.03.2017
Нели Минкова Багарова3-123-НС/23.03.2017
Тодорка Панова Колева3-124-НС/23.03.2017
Стефка Петкова Андреева3-125-НС/23.03.2017
Ценка Петрова Джамбазова3-126-НС/23.03.2017
Станимир Станчев Цочев3-127-НС/23.03.2017
Искра Цветанова Василева - Петрова3-128-НС/23.03.2017
Румен Минков Тодоров3-129-НС/23.03.2017
Богдана Стойкова Владовска3-130-НС/23.03.2017
Йовка Цочева Пейникова3-131-НС/23.03.2017
Райна Мирчева Цветкова3-132-НС/23.03.2017
Виолета Минкова Балабанова3-133-НС/23.03.2017
Росица Иванова Марковска3-134-НС/23.03.2017
Мичо Стоев Стоев3-135-НС/23.03.2017
Митко Георгиев Кавръков3-136-НС/23.03.2017
Фани Минкова Камбурова3-137-НС/23.03.2017
Мариета Венциева Грънчарова3-138-НС/23.03.2017
Симона Станимирова Цочева3-139-НС/23.03.2017
Тотка Дулева Станчева3-140-НС/23.03.2017
Стела Иванова Кавръкова3-141-НС/23.03.2017
Сашка Неделчева Яшева3-142-НС/23.03.2017
Симеон Владимиров Владимиров3-143-НС/23.03.2017
Пенчо Калев Адърски3-144-НС/23.03.2017
Ганка Найденова Полендакова3-145-НС/23.03.2017
Георги Пенков Пиперски3-146-НС/23.03.2017
Иван Минков Шамов3-147-НС/23.03.2017
Пенка Добрева Гечева3-148-НС/23.03.2017
Васил Минков Чакърски3-149-НС/23.03.2017
Стела Иванова Чолакова3-150-НС/23.03.2017
Николина Дулева Райковска3-151-НС/23.03.2017
Радка Станчева Гидишка3-152-НС/23.03.2017
Димитър Маринов Дочев3-153-НС/23.03.2017
Младен Павлев Богдански3-154-НС/23.03.2017
Минко Найденов Колчев3-155-НС/23.03.2017
Ана Минкова Вълова3-156-НС/23.03.2017
Христо Борисов Христов3-157-НС/23.03.2017
Татяна Неделчева Кацарска3-158-НС/23.03.2017
Димо Маринов Лучев3-159-НС/23.03.2017
Марин Янков Атанасов3-160-НС/23.03.2017
Иванка Михайлова Маркова - Терзиева3-161-НС/23.03.2017
Николай Спасов Николов3-162-НС/23.03.2017
Иван Мичев Иванов3-163-НС/23.03.2017
Пенка Стефанова Стоянова3-164-НС/23.03.2017
Илия Радионов Илиев3-165-НС/23.03.2017
Ангелинка Тодорова Иванова3-166-НС/23.03.2017
Таня Петкова Найденова3-167-НС/23.03.2017
Милка Монева Недялкова3-168-НС/23.03.2017
Иванка Иванова Иванова3-169-НС/23.03.2017
Красимира Радкова Дочева3-170-НС/23.03.2017
Милка Георгиева Георгиева3-171-НС/23.03.2017
Христофор Маринов Стаевски3-172-НС/23.03.2017
Марина Иванова Раева - Владимирова3-173-НС/23.03.2017
Тотка Стефанова Станева3-174-НС/23.03.2017
Минка Ненова Павлова3-175-НС/23.03.2017
Мара Георгиева Петрова3-176-НС/23.03.2017
Бонка Минкова Маринова3-177-НС/23.03.2017
Петко Илийков Илийков3-178-НС/23.03.2017
Антон Георгиев Антонов3-179-НС/23.03.2017
Боряна Славеева Върбанова3-180-НС/23.03.2017
Николай Василев Иванов3-181-НС/23.03.2017
Биляна Тодорова Христова3-182-НС/23.03.2017
Мария Маринова Петрова3-183-НС/23.03.2017
Лиляна Иванова Пенчева3-184-НС/23.03.2017
Галина Стойкова Тодорова3-185-НС/23.03.2017
Диляна Иванова Христова3-186-НС/23.03.2017
Мария Петрова Борисова3-187-НС/23.03.2017
Петър Лазаров Александров3-188-НС/23.03.2017
Илиана Димитрова Тодорова3-189-НС/23.03.2017
Петър Данаилов Петров3-190-НС/23.03.2017
Куна Маринова Коцова3-191-НС/23.03.2017
Борис Нанов Михов3-192-НС/23.03.2017
Цветелина Петрова Цветанова3-193-НС/23.03.2017
Филип Найденов Ралчев3-194-НС/23.03.2017
Димитрина Лилова Йотова3-195-НС/23.03.2017
Николай Павлинов Ненков3-196-НС/23.03.2017
Маринела Тодорова Кирилова3-197-НС/23.03.2017
Виктор Пламенов Василев3-198-НС/23.03.2017
Антония Момчилова Страхилова3-199-НС/23.03.2017
Калоян Веселинов Даков3-200-НС/23.03.2017
Златка Дянкова Дякова3-201-НС/23.03.2017
Иван Василев Иванов3-202-НС/23.03.2017
Иван Тодоров Иванов3-203-НС/23.03.2017
Йонка Цветанова Иванова3-204-НС/23.03.2017
Янек Момчилов Маринов3-205-НС/23.03.2017
Радин Асенов Делиев3-206-НС/23.03.2017
Генади Маринов Генов3-207-НС/23.03.2017
Стайка Василева Илиева3-208-НС/23.03.2017
Радослав Диков Михайлов3-209-НС/23.03.2017
Милен Симеонов Джамбазов3-210-НС/23.03.2017
Румен Симеонов Асенов3-211-НС/23.03.2017
Даниела Дачева Илиева3-212-НС/23.03.2017
Мария Димитрова Йотова3-213-НС/23.03.2017
Петрослав Петков Панчев3-214-НС/23.03.2017
Митко Петков Маринов3-215-НС/23.03.2017
Бисер Анатолиев Пиронски3-216-НС/23.03.2017
Атанас Атанасов Краев3-217-НС/23.03.2017
Таня Спасова Ценова3-218-НС/23.03.2017
Таня Василева Иванова3-219-НС/23.03.2017
Богдана Тонева Николова3-220-НС/23.03.2017
Маргарита Василева Баръмска3-221-НС/23.03.2017
Петър Найденов Петров3-222-НС/23.03.2017
Тодор Мирчев Бечев3-223-НС/23.03.2017
Стефка Танкова Микова3-224-НС/23.03.2017
Людмила Димитрова Начева3-225-НС/23.03.2017
Димитър Пламенов Маринов3-226-НС/23.03.2017
Верка Василева Маркова3-227-НС/23.03.2017
Цветана Маркова Векова3-228-НС/23.03.2017
Милена Райкова Маринова3-229-НС/23.03.2017
Даяна Боянова Паскова3-230-НС/23.03.2017
Росица Райкова Грозева3-231-НС/23.03.2017
Лачо Симеонов Иванов3-232-НС/23.03.2017
Георги Николаев Маринов3-233-НС/23.03.2017
Невена Райкова Лакова3-234-НС/23.03.2017
Йорданка Георгиева Антиева3-235-НС/23.03.2017
Александър Манев Илиев3-236-НС/23.03.2017
Камелия Андреева Илиева3-237-НС/23.03.2017
Тодор Христов Тодоров3-238-НС/23.03.2017
Валя Николаева Миховска3-239-НС/23.03.2017
Йонка Вълова Николова3-240-НС/23.03.2017
Цветелина Василева Маркова3-241-НС/23.03.2017
Ангел Богданов Нацев3-242-НС/23.03.2017
Гергана Атанасова Тонкова3-243-НС/23.03.2017
Таня Атанасова Велчева3-244-НС/23.03.2017
Иван Петков Иванов3-245-НС/23.03.2017
Красимир Маринов Костов3-246-НС/23.03.2017
Георги Лазаров Григоров3-247-НС/23.03.2017
Кольо Стойков Чолаков3-248-НС/23.03.2017
Илия Христов Илиев3-249-НС/23.03.2017
Николай Драганов Николов3-250-НС/23.03.2017
Марко Николов Марков3-251-НС/23.03.2017
Христо Петков Христов3-252-НС/23.03.2017
Иван Нинов Вулев3-253-НС/23.03.2017
Найден Симеонов Диков3-254-НС/23.03.2017
Марин Стоянов Йотов3-255-НС/23.03.2017
Мария Атанасова Велчева3-256-НС/23.03.2017
Димитър Лука Драганов3-257-НС/23.03.2017
Тотка Петрова Докова3-258-НС/23.03.2017
Росица Павлова Стефанова3-259-НС/23.03.2017
Георги Стоянов Йотов3-260-НС/23.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения