Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Иван Георгиев Георгиев1-1-НС/18.03.2017
Боян Анев Димов1-2-НС/18.03.2017
Красимир Михайлов Костадинов1-3-НС/18.03.2017
Иван Мивеч Иванов1-4-НС/18.03.2017
Веселин Христов Иванов1-5-НС/18.03.2017
Митко Лалев Димитров1-6-НС/18.03.2017
Атанас Иванов Михалев1-7-НС/18.03.2017
Иван Мирославов Иванов1-8-НС/18.03.2017
Сашо Маринов Христов1-9-НС/18.03.2017
Костадин Иванов Мирчев1-10-НС/18.03.2017
Коста Иванов Горанов1-11-НС/18.03.2017
Станьо Димитров Станев1-12-НС/18.03.2017
Мехмед Асанов Белберов1-13-НС/18.03.2017
Илиан Антонов Иванов1-14-НС/18.03.2017
Айдън Сюлейманов Суфов1-15-НС/18.03.2017
Мирослав Миланов Асенов1-16-НС/18.03.2017
Марин Арсениев Маринов1-17-НС/18.03.2017
Светослав Сашев Методиев1-18-НС/18.03.2017
Алекси Мирославов Колев1-19-НС/18.03.2017
Георги Станимиров Богомилов1-20-НС/18.03.2017
Румен Альошенов Руменов1-21-НС/18.03.2017
Алдин Алексиев Аспарухов1-22-НС/18.03.2017
Борислав Стафанов Борисов1-23-НС/18.03.2017
Момчил Петров Феков1-24-НС/18.03.2017
Захари Младенов Захариев1-25-НС/21.03.2017
Красимир Щерев Руменов1-26-НС/21.03.2017
Диана Младенова Дойчинова1-27-НС/21.03.2017
Минчо Устинов Устинов1-28-НС/21.03.2017
Алдин Ивайлов Алдинов1-29-НС/21.03.2017
Димитър Тошков Димитров1-30-НС/21.03.2017
Петрослав Венциславов Петров1-31-НС/21.03.2017
Иванка Йотова Василева1-32-НС/21.03.2017
Марийка Иванова Маринова1-33-НС/21.03.2017
Величка Василева Стойчева1-34-НС/21.03.2017
Ангел Мирославов Темнялов1-35-НС/21.03.2017
Илия Монов Монов1-36-НС/21.03.2017
Тотка Лалева Димитрова1-37-НС/21.03.2017
Цветана Цветкова Христова1-38-НС/21.03.2017
Николай Николов Маринов1-39-НС/21.03.2017
Симона Петкова Стефанова1-40-НС/21.03.2017
Марина Йотова Христова1-41-НС/21.03.2017
Момчил Алексиев Байрактаров1-42-НС/21.03.2017
Атанас Ивайлов Младенов1-43-НС/21.03.2017
Атанас Къдрев Александров1-44-НС/21.03.2017
Анна Мирославова Костадинова1-45-НС/21.03.2017
Николай Младенов Диев1-46-НС/21.03.2017
Сандра Нелова Маринова1-47-НС/21.03.2017
Ценка Димитрова Цанкова1-48-НС/21.03.2017
Атанас Боянова Александров1-49-НС/21.03.2017
Мима Алдинова Мусева1-50-НС/21.03.2017
Ася Алдинова Арсова1-51-НС/21.03.2017
Алекси Емилов Йорданов1-52-НС/21.03.2017
Теменуга Милкова Грозкова1-53-НС/21.03.2017
Веска Стефанова Тома1-54-НС/21.03.2017
Исин Исинов Ейвазов1-55-НС/21.03.2017
Ферди Исинов Исинов1-56-НС/21.03.2017
Антон Михайлов Ангелов1-57-НС/21.03.2017
Асен Младенов Иванов1-58-НС/21.03.2017
Гинка Митева Генова1-59-НС/21.03.2017
Йорданка Йотова Петрова1-60-НС/21.03.2017
Татяна Христова Колева1-61-НС/21.03.2017
Стефка Ангелова Михайлова1-62-НС/21.03.2017
Румен Иванов Тотевски1-63-НС/21.03.2017
Банчо Петкова Банов1-64-НС/21.03.2017
Зорница Пламенова Маринова1-65-НС/21.03.2017
Елена Йоткова Андреева1-66-НС/21.03.2017
Пламен Миленов Петков1-67-НС/21.03.2017
Маргарита Вълчева Станчева1-68-НС/21.03.2017
Айнел Джелил Мюмюн1-69-НС/21.03.2017
Добромир Димитров Дичев1-70-НС/21.03.2017
Полина Свиленова Мичева1-71-НС/21.03.2017
Стелияна Иванова Миткова1-72-НС/21.03.2017
Румянка Петкова Тасева1-73-НС/21.03.2017
Ангелина Иванова Петрова1-74-НС/21.03.2017
Аспарух Александров Асенов1-75-НС/21.03.2017
Рита Ангелова Шибилова1-76-НС/21.03.2017
Александра Ромеова Сергеева1-77-НС/21.03.2017
Елихан Первисов Юсеинов1-78-НС/21.03.2017
Апостол Милев Апостолов1-79-НС/21.03.2017
Емил Павлинов Ангелов1-80-НС/21.03.2017
Левент Ибраим Мустафа1-81-НС/21.03.2017
Анатоли Павлинов Ангелов1-82-НС/21.03.2017
Цвятко Велиславов Цвятков1-83-НС/21.03.2017
Надка Миткова Янкова1-84-НС/21.03.2017
Камен Генов Каменов1-85-НС/21.03.2017
Мартин Йосифов Младенов1-86-НС/21.03.2017
Рашко Юлиянов Асенов1-87-НС/21.03.2017
Ирина Руменова Маринова1-88-НС/21.03.2017
Хасан Ахмед Велиоглу1-89-НС/21.03.2017
Севдалин Сергеев Съботинов1-90-НС/21.03.2017
Мюслюм Шабанали Дурмуш1-91-НС/21.03.2017
Данаил Иванов Стойков1-92-НС/21.03.2017
Алберт Радославов Исаев1-93-НС/21.03.2017
Бисер Сергеев Съботинов1-94-НС/21.03.2017
Сабин Методиев Мусев1-95-НС/21.03.2017
Донка тодорова Тончева1-96-НС/21.03.2017
Анета Атанасова Орлинова1-97-НС/21.03.2017
Пламен Радославов Стоянов1-98-НС/21.03.2017
Иглика Илиянова Асенова1-99-НС/21.03.2017
Тони Ангелов Тодоров1-100-НС/21.03.2017
Мустафа Исов Мустафов1-101-НС/21.03.2017
Пенка Петрова Николова1-102-НС/21.03.2017
Ефраил Адемов Метов1-103-НС/21.03.2017
Ангел Руменов Исаев1-104-НС/21.03.2017
Тодор Петров Иванов1-105-НС/21.03.2017
Феня Асенова Алексиева1-106-НС/21.03.2017
Младен Въчев Илиев1-107-НС/21.03.2017
Алексадър Иванов Янев1-108-НС/21.03.2017
Мошка Йонкова Александрова1-109-НС/21.03.2017
Ангелина Илиева Атанасова1-110-НС/21.03.2017
Алберт Кирилов Атанасов1-111-НС/21.03.2017
Айлин Назимова Мустафова1-112-НС/21.03.2017
Даринка Върбанова Димитрова1-113-НС/21.03.2017
Тодор Илиянов Петров1-114-НС/21.03.2017
Лида Георгиева Димова1-115-НС/21.03.2017
Шефкат Ахмедов Ахмедов1-116-НС/21.03.2017
Валентина Ангелова Вълчева1-117-НС/21.03.2017
Пламен Рачев Кънчев1-118-НС/21.03.2017
Милена Генадиева Младенова1-119-НС/21.03.2017
Бойко Янков Тодоров1-120-НС/21.03.2017
Мишел Билянов Балев1-121-НС/21.03.2017
Кязим Асан Али1-122-НС/21.03.2017
Детелин Маринов Симеонов1-123-НС/21.03.2017
Цветомира Иванова Цветанова1-124-НС/21.03.2017
Христо Генов Христов1-125-НС/21.03.2017
Даниел Николаев Иванов1-126-НС/21.03.2017
Ариман Мишев Мечев1-127-НС/21.03.2017
Алдин Нешев Асенов1-128-НС/21.03.2017
Анатоли Маринов Ангелов1-129-НС/21.03.2017
Асиан Михайлов Асенов1-130-НС/21.03.2017
Георги Петков Костов1-131-НС/21.03.2017
Дамян Спасов Димитров1-132-НС/21.03.2017
Емилия Ивайлова Милева1-133-НС/21.03.2017
Емилия Миткова Любомирова1-134-НС/21.03.2017
Ивайло Асенов Михайлов1-135-НС/21.03.2017
Иванка Лалева Нинчева1-136-НС/21.03.2017
Ивайло Цаков Мандов1-137-НС/21.03.2017
Иво Личев Иванов1-138-НС/21.03.2017
Красимир Съботинов Минчев1-139-НС/21.03.2017
Лили Стефанова Панова1-140-НС/21.03.2017
Марко Петков Николов1-141-НС/21.03.2017
Мелихат Исинов Алиев1-142-НС/21.03.2017
Мери Ивова Янчева1-143-НС/21.03.2017
Милен Мирославов Маринов1-144-НС/21.03.2017
Нино Стойков Василев1-145-НС/21.03.2017
Радко Методиев Митев1-146-НС/21.03.2017
Стефчо Джингов Алипиев1-147-НС/21.03.2017
Страхил Марков Тодоров1-148-НС/21.03.2017
Тошко Велков Радоев1-149-НС/21.03.2017
Фери Ивайлов Милев1-150-НС/21.03.2017
Хайредин Алипиев Янчев1-151-НС/21.03.2017
Шибил Богомилов Щилянов1-152-НС/21.03.2017
Юлиян Аладинов Асенов1-153-НС/21.03.2017
Анатоли Исиренов Митков1-154-НС/21.03.2017
Здравко Методиев Иванов1-155-НС/21.03.2017
Росица Радославова Ангелова1-156-НС/21.03.2017
Вилдана Йонкова Юркова1-157-НС/21.03.2017
Йоно Михайлов Петров1-158-НС/21.03.2017
Иван Любенов Банчев1-159-НС/21.03.2017
Нягол Юриев Моллов1-160-НС/21.03.2017
Мария Маринова Минкова1-161-НС/21.03.2017
Стоянка Иванова Цанкова1-162-НС/21.03.2017
Поля Милкова Сиракова1-163-НС/21.03.2017
Милена Милкова Сиракова1-164-НС/21.03.2017
Мария Минчева Велчева1-165-НС/21.03.2017
Марин Илиев Маринов1-166-НС/21.03.2017
Дарина Маринова Цочева1-167-НС/21.03.2017
Емилия Миткова Михайлова1-168-НС/21.03.2017
Ангел Петров Александров1-169-НС/21.03.2017
Алдин Юсеинов Асанов1-170-НС/21.03.2017
Катерина Събчева Вълкова1-171-НС/21.03.2017
Ивелин Красимиров Миховски1-172-НС/21.03.2017
Йордан Веселинов Петков1-173-НС/21.03.2017
Елица Борисова Иванова1-174-НС/21.03.2017
Иван Сашков Иванов1-175-НС/21.03.2017
Славка Николаева Бахрам1-176-НС/21.03.2017
Ердал Али Махмуд1-177-НС/21.03.2017
Айсел Ибраим Ахмед1-178-НС/21.03.2017
Ерхан Асанов Чакъров1-179-НС/21.03.2017
Теодора Денчева Вълкова1-180-НС/21.03.2017
Ивелина Минкова Борисова1-181-НС/21.03.2017
Милен Петров Колев1-182-НС/21.03.2017
Мехмед Алиев Юсеинов1-183-НС/21.03.2017
Фанка Денисова Денисова1-184-НС/21.03.2017
Янко Димитров Василев1-185-НС/21.03.2017
Минко Банчев Хаджийски1-186-НС/21.03.2017
Валентин Найденов Вачков1-187-НС/21.03.2017
Йона Урчева Пеневска1-188-НС/21.03.2017
Силвия Филипова Стоянова1-189-НС/21.03.2017
Аксел Асанов Куртов1-190-НС/21.03.2017
Елеонора Стефанова Димитрова1-191-НС/21.03.2017
Александър Стоянов Георгиев1-192-НС/21.03.2017
Ивелин Атанасова Иванова1-193-НС/21.03.2017
Кунка Любенова Иванова1-194-НС/21.03.2017
Асан Алиев Мечев1-195-НС/21.03.2017
Нели Ангелова Маринова1-196-НС/21.03.2017
Гюлтен Хасан Юмер1-197-НС/21.03.2017
Неджибе Самиева Ибрямова1-198-НС/21.03.2017
Анелия Северинова Аспарухова1-199-НС/21.03.2017
Деница Мариянова Кънчева1-200-НС/21.03.2017
Мелекбер Ахмед Караали1-201-НС/21.03.2017
Исмет Ибрямов Чаушев1-202-НС/21.03.2017
Хасан Юмеров Кюрдов1-203-НС/21.03.2017
Адрие Асанова Ковачева1-204-НС/21.03.2017
Мехрад Мехмедов Мехмедов1-205-НС/21.03.2017
Павел Цанков Павлов1-206-НС/21.03.2017
Янко Милков Найденов1-207-НС/21.03.2017
Иван Георгиев Иванов1-208-НС/21.03.2017
Георги Мирославов Петков1-209-НС/21.03.2017
Росица Цочева Баховска1-210-НС/21.03.2017
Анета Димитрова Юсеинова1-211-НС/21.03.2017
Райко Павлинов Георгиев1-212-НС/21.03.2017
Марко Георгиев Гатев1-213-НС/21.03.2017
Гато Георгиев Гатев1-214-НС/21.03.2017
Анулиран1-215-НС/21.03.2017
Анулиран1-216-НС/21.03.2017
Силвестър Методиев Шарков1-217-НС/21.03.2017
Анулиран1-218-НС/21.03.2017
Найден Василев Найденов1-219-НС/21.03.2017
Анулиран1-220-НС/21.03.2017
Силвия Александрова Мирославова1-221-НС/21.03.2017
Димитър Горгиев Даков1-222-НС/21.03.2017
Найден Павлов Велев1-223-НС/23.03.2017

Календар

Решения

  • № 332 / 03.04.2017

    относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

  • № 331 / 28.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

  • № 330 / 28.03.2017

    относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения