Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 25
Ловеч, 13.02.2017

ОТНОСНО: Привличане на специалисти - технически сътрудници към РИК Ловеч за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 4131- НС от 26.01.2017 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 

За подпомагане дейността на РИК – Ловеч да се наемат специалисти - технически сътрудници към РИК Ловеч – Йордан Василев Василев, Таня Бориславова Стоянова и Стефка Радославова Богданова, които да подпомагат дейността на Районна избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Задълженията им ще се състоят в подпомагане на РИК за подготовка на документи, протоколи, решения, поддържане на регистри и други задачи, възложени им от комисията, както следва:

 • Йордан Василев Василев, ЕГН *****;
 • Таня Бориславова Стоянова, ЕГН *****;
 • Стефка Радославова Богданова, ЕГН *****.

Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител при спазване размера на възнаграждението за технически сътрудници, определено с т. 7.2 от Решение № 4131-НС от 26.01.2017 г. на Централна избирателна комисия.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се изпрати на Областен управител при Област Ловеч.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 13.02.2017 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения