Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 218
Ловеч, 18.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа, регистрирана за участие в изборите в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г.

Постъпило е Заявление /Приложение №44 - НС/ вх.№1 от 16.03.2017 г., 10:10 ч., от Входящия регистър на РИК в изборен район № 11-Ловеч на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от ПП „Движение за права и свободи“, представлявана от пълномощника Сурай Мустафа Велиева. Към заявлението са приложени - пълномощно; списък, съдържащ имената и ЕГН на 24 застъпници – на хартия и на технически носител в excel формат и 24 бр. декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници /Приложение № 43-НС/. Предлага се да бъдат регистрирани застъпниците на кандидатската листа, съгласно приложения списък.

Извърши се проверка на представените данни на лицата от „Информационно обслужване“ АД и не се констатираха несъответствия. Спазено е изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК. След полученото потвърждение за коректността на данните, РИК - Ловеч счита, че са налице условията за регистриране на  24 застъпници, съгласно окончателно потвърдения списък .

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 4172-НС от 01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 24 застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“, регистрирана за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат вписани в Публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 18.03.2017 в 14:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения