Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 141-НС
Ловеч, 29.03.2023

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ представлявано от пълномощника Сурай Мустафа Велиева, заведено във Входящия регистър на РИК към вх. № 1/28.03.2023 г., 11:25 ч. Предлагат се за регистрация 93 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и бе получено потвърждение за коректността на данните на 92 от предложените лица. Следва да се извърши регистрация на 92 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 1713 - НС от 28.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 92 (деветдесет и двама) застъпника на кандидатската листа за  изборите за народни представители на 02 април 2023 г.  съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 29.03.2023 в 19:56 часа

Свързани решения:

153-НС/30.03.2023

193-НС/01.04.2023

207-НС/02.04.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения