Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 207-НС
Ловеч, 02.04.2023

ОТНОСНО: Искане за заличаване на застъпник от ПП “Движение за права и свободи“

Постъпила е молба с Вх. № 304/02.04.2023 г. от Илияна Пенчева Илиева, с която иска да бъде освободена като застъпник от ПП „ДПС“. РИК – Ловеч констатира, че с Решение № 141 –НС от 26.03.2023 г. са регистрирани застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“, сред които с № 152 е регистриран и молителя Илияна Пенчева Илиева. С оглед изричното желание на молителя, регистрацията му следва да бъде заличена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Илияна Пенчева Илиева, ЕГН *****, като застъпник на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. и анулира издаденото й удостоверение като застъпник.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 02.04.2023 в 14:19 часа

Свързани решения:

141-НС/29.03.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения