Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 69-ПВР/НС
Ловеч, 19.10.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са Предложения с вх. № 89/18.10.2021 г. и вх. № 98/19.10.2021 г. от Атанас Владимиров Трифонов и Васил Панчев Мандев като представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800010, като на мястото на Димитричка Янева Богданова – член, да бъде назначена Петя Георгиева Генова; в СИК с № 111800019, като на мястото на Ваня Христова Иванова – секретар, да бъде назначена Нели Христова Тодорова и на мястото на Емилия Трифонова Маринова – член, да бъде назначена Ваня Христова Иванова; в СИК с № 111800097, като на мястото на Павел Иванов Петров – председател, да бъде назначен Мариян Георгиев Димитров. Приложени са молби за освобождаване от Димитричка Янева Богданова, Емилия Трифонова Маринова и Павел Иванов Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800010 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Димитричка Янева Богданова с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Петя Георгиева Генова с ЕГН *****;

В СИК № 111800019 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Ваня Христова Иванова с ЕГН ***** като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Нели Христова Тодорова с ЕГН *****;

В СИК № 111800019 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Емилия Трифонова Маринова с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Ваня Христова Иванова с ЕГН *****;

В СИК № 111800097с. Соколово

ОСВОБОЖДАВА Павел Иванов Петров с ЕГН ***** като председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Мариян Георгиев Димитров с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 19.10.2021 в 19:11 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

186-ПВР/НС/13.11.2021

240-ПВР/НС/20.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения