Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 256-ПВР/НС
Ловеч, 24.11.2021

ОТНОСНО: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

С оглед необходимостта да бъдат предадени за съхранение всички книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г. следва да се определят лица, представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии или коалиции.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 38 от Решение № 823-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат по опис с протокол на Областна администрация Ловеч изборни книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г., както следва:

Валентина Стефанова Недялкова – председател;

Валентин Георгиев Вълев– заместник председател;

Петко Георгиев Петков - секретар.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.                                          

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.11.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения