Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 186-ПВР/НС
Ловеч, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 305/13.11.2021 г. от Атанас Владимиров Трифонов и Васил Панчев Мандев като представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800010, като на мястото на Петя Георгиева Генова – член, да бъде назначена Стефана Василева Василева.

Лицето не се е явило за приемане на изборни книжа и материали. Председателят на СИК с № 111800010 многократно и в продължение на няколко дни е правил опити да се свържи с упоменатото лице. РИК-Ловеч извърши проверка на изложените обстоятелства,  като откриването на лицето се оказа невъзможно.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800010 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Петя Георгиева Генова с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Стефана Василева Василева с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.11.2021 в 21:46 часа

Свързани решения:

69-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения