Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Ловеч, 22.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 155/21.03.2023 г. от Искрен Цветославов Арабаджиев като упълномощен представител на KП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800008, като на мястото на Кристиян Стилиянов Косев – член да бъде назначена Поля Денчева Иванова; в състава на СИК с №111800044, като на мястото на Алекс Мариянов Илиев – член, да бъде назначена Иванка Христова Фалджийска; в състава на СИК с № 111800050, като на мястото на Румен Милков Борисов – член, да бъде назначена Димка Димитрова Вълкова и в състава на СИК с № 111800069, като на мястото на Кристиян Руменов Колев – член да бъде назначена Надка Маринова Кутровска. Смяната на посочените по-горе членове на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си като длъжностни лица в изборите на 02.04.2023 г.  /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на коалицията. На следващо място, в предложението се съдържа искане за промени с основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК – подаване на оставка, както следва: в състава на СИК с № 111800015, като на мястото на Ценка Георгиева Иванова – член, да бъде назначена Пепа Добромирова Александрова, в състава на СИК с № 111800021, като на мястото на Илиян Петров Александров – зам. председател да бъде назначена Венцислава Стойкова Тонкова; в състава на СИК с № 111800022, като на мястото на Венцислава Стойкова Тонкова – член да бъде назначен Илиян Петров Александров; в състава на СИК с №111800035, като на мястото на Пепа Добромирова Александрова – председател, да бъде назначена Ценка Георгиева Иванова; в състава на СИК с №111800059, като на мястото на Радина Панова Иванова – секретар, да бъде назначена Малина Симеонова Матеева; в състава на СИК с №111800093, като на мястото на Светла Стефанова Божинова – член, да бъде назначена Йонита Михайлова Христова – Йотова и в състава на СИК с №111800094, като на мястото на Йонита Михайлова Христова - Йотова – член, да бъде назначена Светла Стефанова Божинова.  Относно наличието на това обстоятелство е извършена нарочна проверка от представители на РИК Ловеч предложени от различни партии и коалиции с всяко едно от посочените лица и е представен доклад с вх. № 156 от 22.03.2023 г., които удостоверяват волеизявлението на лицата, предложени от представителя на коалицията да бъдат освободени като членове на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800008гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Кристиян Стилиянов Косев с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Поля Денчева Иванова с ЕГН *****;

В СИК № 111800015гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Ценка Георгиева Иванова с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Пепа Добромирова Александрова с ЕГН *****;

В СИК № 111800021гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Илиян Петров Александров с ЕГН ***** – като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Венцислава Стойкова Тонкова с ЕГН *****;

В СИК № 111800022гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Венцислава Стойкова Тонкова с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Илиян Петров Александров с ЕГН *****;

В СИК № 111800035гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Пепа Добромирова Алексанрова с ЕГН ***** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Ценка Георгиева Иванова с ЕГН ****;

В СИК № 111800044с. Лисец

ОСВОБОЖДАВА Алекс Мариянов Илиев с ЕГН **** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Иванка Христова Фалджийска с ЕГН *****;

В СИК № 111800050с. Къкрина

ОСВОБОЖДАВА Румен Милков Борисов с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Димка Димитрова Вълкова с ЕГН *****.

В СИК № 111800059с. Горно Павликене

ОСВОБОЖДАВА Радина Панова Иванова с ЕГН ***** – като секретар и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Малина Симеонова Матеева с ЕГН *****;

В СИК № 111800069гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Кристиян Руменов Колев с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Надка Маринова Кутровска с ЕГН *****;

В СИК № 111800093гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Светла Стефанова Божинова с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Йонита Михайлова Христова - Йотова с ЕГН *****;

В СИК № 111800094гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Йонита Михайлова Христова - Йотова с ЕГН ***** – член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член  Светла Стефанова Божинова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 22.03.2023 в 20:27 часа

Свързани решения:

60-НС/05.03.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения