Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 223-НС
Ловеч, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа, издигната от коалиция от партии „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. от коалиция от партии „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ представлявано от пълномощника Николай Венциславов Диков, заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 374/02.04.2021 г., 15:55 ч. Предлагат се за регистрация 97 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и получено потвърждение за тяхната коректност. Следва да се извърши регистрация на 93 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи. Не следва да се регистрират Кристиян Стилиянов Косев, Стилян Косев Стоянови и Поля Василева Стоянова поради несъответствие на подадените данни. Посочените лица са членове на секционни избирателни комисии. Стефан Лилов Мирчев лицето е регистрирано като застъпник в друга кандидатската листа.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 93 (деведесет и трима) застъпника на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. на коалиция от партии „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 02.04.2021 в 23:14 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения