Заседания

Заседание от дата 30.04.2019 от 17:30 часа.

Решения

№ 154-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Ловеч

№ 153-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян

№ 152–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Одобряване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Луковит в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 151-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Бежаново, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 150-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Ъглен, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 149-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Дерманци, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 148-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Торос, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 147-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Пещерна, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 146-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Дъбен, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 145-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Тодоричене, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 144-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Петревене, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 143-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Румянцево, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 142-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Беленци, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 141-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Карлуково, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 140-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Луковит, община Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 139–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Одобряване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 138–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Изворче, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 137–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Соколово, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 136–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Тепава, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 135–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Йоглав, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 134–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Чавдарци, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 133–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Деветаки, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 132–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Дойренци, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 131–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Дренов, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 130–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Владиня, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 129–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Александрово, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 128–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Гостиня, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 127–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Смочан, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 126–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Пресяка, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 125–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Хлевене, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 124–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Абланица, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 123–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Лешница, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 122–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Сливек, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 121–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Горно Павликене, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 120–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Казачево, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 119–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Прелом, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 118–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Стефаново и с. Дъбрава, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 117–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Българене, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 116–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Малиново, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 115–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Брестово, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 114–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Къкрина, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 113–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Радювене, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 112–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Славяни, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 111-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Лисец, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 110-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Баховица, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 109-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Умаревци, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 108-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Горан, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 107-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Слатина, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 106-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Скобелево, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 105-ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Ловеч общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 327-ЕП / 03.06.2019

  относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

 • № 326-ЕП / 03.06.2019

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 325-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения