Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 326-ЕП
Ловеч, 03.06.2019

ОТНОСНО: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК Ловеч следва да извърши предаване за съхранение всички книжа и материали от проведените на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България. Предаването следва да се извърши съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК като се състави архивен опис на документите.

На основание чл.72, ал.1, т. 27 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ представители на РИК-Ловеч, които да предадат за съхранение книжата и материалите, с изключение на предназначените за ЦИК, както следва:

Валентина Стефанова Недялкова

Станислава Стайкова – Давидова

Фатме Юсеинова Моллова

За предаването се съставя архивен опис, в който се описват броя и вида на предадените документи, и се съставя протокол.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.      

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 03.06.2019 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения