Заседания

Заседание от дата 24.04.2019 от 17:30 часа.

Решения

№ 76-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Одобряване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 75-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с.Орешене, общ.Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 74-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с.Малък Извор, общ.Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 73-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с.Златна Панега, общ.Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 72-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Дъбравата, общ.Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 71-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с.Добревци, общ.Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 70-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Голяма Брестница, общ.Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 69-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с.Брестница, общ.Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 68-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с.Батулци, общ.Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 67-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Ябланица, общ. Ябланица, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 66-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Одобряване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Летница, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 65-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с.Кърпачево, общ. Летница, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 64-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Крушуна, общ. Летница, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 63-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Горско Сливово , общ. Летница, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 62-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Летница, общ. Летница, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 61-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Одобряване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 60-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Голяма Желязна, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 59-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Старо село, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 58-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Борима, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 57-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Ломец, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 56-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Дълбок дол, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 55-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Добродан, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 54-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Врабево, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 53-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Гумощник, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 52-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Дебнево, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 51-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Патрешко, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 50-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Черни Осъм, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 49-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Орешак, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 48-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Шипково, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 47-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Бели Осъм, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 46-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Терзийско, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 45-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Чифлик, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 44-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Белиш, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 43-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Балабанско, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 42-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Горно Трапе, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 41-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Калейца, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 40-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Балканец, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 39-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Троян, общ. Троян, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 38-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Одобряване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Априлци, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 37-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Драшкова поляна, общ. Априлци, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 36-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Велчево, общ. Априлци, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 35-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на с. Скандалото, общ. Априлци, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 34-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на гр. Априлци, общ. Априлци, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 33-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Публикуване на Указания за РИК при обработване и защита на лични данни в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 327-ЕП / 03.06.2019

  относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

 • № 326-ЕП / 03.06.2019

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 325-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения