Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 95-ПВР/НС
Ловеч, 04.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Тетевен в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 167/03.11.2021 г. от Ивелина Бориславова Ангелова като упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – гр. Тетевен. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113300005, като на мястото на Мариян Венциславов Маринов – член, да бъде назначена Виктория Илиянова Милчева, в СИК с № 113300008, като на мястото на Миглена Ивова Найденова – член, да бъде назначен Митко Илиев Маринов, в СИК с № 113300009, като на мястото на Камелия Андреева Илиева – зам. председател, да бъде назначена Анна Руменова Илиева, в СИК с № 113300024, като на мястото на Веселка Стефанова Симеонова – член, да бъде назначена Росица Райкова Грозева и в СИК с № 113300028, като на мястото на Лалка Цакова Атанасова – член, да бъде назначена Павлина Петрова Цачева. Приложени са молби за освобождаване от Мариян Венциславов Маринов, Миглена Ивова Найденова, Камелия Андреева Илиева, Веселка Стефанова Симеонова и Лалка Цакова Атанасова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300005с. Галата

ОСВОБОЖДАВА Мариян Венциславов Маринов с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Виктория Илиянова Милчева с ЕГН *****;

В СИК № 113300008 – с. Глогово

ОСВОБОЖДАВА Миглена Ивова Найденова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Митко Илиев Маринов с ЕГН *****;

В СИК № 113300009с. Глогово

ОСВОБОЖДАВА Камелия Андреева Илиева с ЕГН ***** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Анна Руменова Илиева с ЕГН *****;

В СИК № 113300024гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Веселка Стефанова Симеонова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Росица Райкова Грозева с ЕГН *****;

В СИК № 113300028гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Лалка Цакова Атанасова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Павлина Петрова Цачева с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.11.2021 в 19:17 часа

Свързани решения:

65-ПВР/НС/18.10.2021

128-ПВР/НС/10.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения