Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 128-ПВР/НС
Ловеч, 10.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Тетевен в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 219/10.11.2021 г. от Ивелина Бориславова Ангелова като упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113300033, като на мястото на Диана Василева Дакова – председател, да бъде назначена Павлина Петрова Цачева и в състава на СИК с № 113300028, като на мястото на Павлина Петрова Цачева – член, да бъде назначена Диляна Иванова Тилова. Приложени са молби за освобождаване от Диана Василева Дакова и Павлина Петрова Цачева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300033гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Диана Василева Дакова с ЕГН *****- като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Павлина Петрова Цачева с ЕГН *****;

В СИК № 113300028гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Павлина Петрова Цачева с ЕГН *****- като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Диляна Иванова Тилова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 10.11.2021 в 22:12 часа

Свързани решения:

65-ПВР/НС/18.10.2021

95-ПВР/НС/04.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения