Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 87-ПВР/НС
Ловеч, 01.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложениe с вх. № 141/01.11.2021 г. от Марин Маринов Ичев като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800033, като на мястото на Диана Спасова Костадинова – член, да бъде назначен Мирослав Маринов Василев; в СИК с № 111800024, като на мястото на Галентина Василева Димитрова – член, да бъде назначена Росица Денчева Мичева; в СИК с № 111800008, като на мястото на Радостина Атанасова Гочева – член, да бъде назначена Ралица Петрова Анастасова; в СИК с № 111800074, като на мястото на Пламен Александров Лазаров – член, да бъде назначена Ваня Петрова Тодорова; в СИК с № 111800054, като на мястото на Борислава Константинова Ненчева – член, да бъде назначена Стоянка Иванова Трифонова; в СИК с № 111800075, като на мястото на Иван Пламенов Николов – член, да бъде назначена Десислава Стоянова Нечкова; в СИК с № 111800090, като на мястото на Владимир Неделков Пеков – член, да бъде назначена Виолета Василева Цанкова; в СИК с № 111800094, като на мястото на Виолета Василева Цанкова – председател, да бъде назначен Владимир Неделков Пеков; в СИК с № 111800026, като на мястото на Снежана Стоянова Кожухарова – зам. председател, да бъде назначен Красимир Василев Кожухаров; в СИК с № 111800048, като на мястото на Ангел Мариянов Ангелов – член, да бъде назначен Костантин Недялков Йорданов; в СИК с № 111800051, като на мястото на Георги Ленков Георгиев – член, да бъде назначена Рая Минчева Радева и в СИК с № 111800066, като на мястото на Христофор Иванов Христов – член да бъде назначена за член Донка Иванова Герова. Приложени са молби за освобождаване от Диана Спасова Костадинова, Галентина Василева Димитрова, Радостина Атанасова Гочева, Пламен Александров Лазаров, Борислава Константинова Ненчева, Иван Пламенов Николов, Владимир Неделков Пеков, Виолета Василева Цанкова, Снежана Стоянова Кожухарова, Ангел Мариянов Ангелов и Георги Ленков Георгиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800033гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Диана Спасова Костадинова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Мирослав Маринов Василев с ЕГН *****;

В СИК № 111800024гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Галентина Василева Димитрова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Росица Денчева Мичева с ЕГН *****;

В СИК № 111800008гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Радостина Атанасова Гочева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Ралица Петрова Анастасова с ЕГН *****;

В СИК № 111800026гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Снежана Стоянова Кожухарова с ЕГН ***** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Красимир Василев Кожухаров с ЕГН *****;

В СИК № 111800048с. Радювене

ОСВОБОЖДАВА Ангел Мариянов Ангелов с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Константин Недялков Йорданов с ЕГН *****;

В СИК № 111800051с. Брестово

ОСВОБОЖДАВА Георги Ленков Георгиев с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Рая Минчева Радева с ЕГН *****;

В СИК № 111800054с. Българене

ОСВОБОЖДАВА Борислава Константинова Ненчева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Стоянка Иванова Трифонова с ЕГН *****;

В СИК № 111800074 с. Владиня

ОСВОБОЖДАВА Пламен Александров Лазаров с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Ваня Петрова Тодорова с ЕГН *****;

В СИК № 111800075с. Дренов

ОСВОБОЖДАВА Иван Пламенов Николов с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Десислава Стоянова Нечкова с ЕГН *****;

В СИК № 111800090– гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Владимир Неделков Пеков с ЕГН *****- като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Виолета Василева Цанкова с ЕГН *****;

В СИК № 111800094гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Виолета Василева Цанкова с ЕГН ***** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Владимир Неделков Пеков с ЕГН *****;

В СИК № 111800066с. Гостиня

ОСВОБОЖДАВА Христофор Иванов Христов с ЕГН *****- като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Донка Иванова Герова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 01.11.2021 в 19:17 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

101-ПВР/НС/05.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения