Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 80-ПВР/НС
Ловеч, 28.10.2021

ОТНОСНО: Оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Необходимо е, в срок не по-късно от седем дни преди изборния ден, РИК Ловеч да оповести по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, включително телефон и адрес, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден, часове на заявките.

На основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 и чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 15 от Решение № 764-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъдат оповестени чрез средствата за масово осведомяване на територията на област Ловеч, както и чрез публикуване в интернет страницата на РИК Ловеч мерките, позволяващи на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,  съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 28.10.2021 в 21:34 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения