Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 74-ПВР/НС
Ловеч, 21.10.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционна избирателниа комисия на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 101/21.10.2021 г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800076, като на мястото на Георги Димитров Апостолов – член, да бъде назначен Трифон Вълев Вълев, в СИК с № 111800040, като на мястото на Айлин Назимова Мустафова – член, да бъде назначена Цветина Станиславова Добревска и в СИК с № 111800106, като на мястото на Тони Ангелов Тодоров – член, да бъде назначена Съдика Хасанова Чаушева. Приложени са молби за освобождаване от Георги Димитров Апостолов, Айлин Назимова Мустафова и Тони Ангелов Тодоров.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800076 – с. Дойренци

ОСВОБОЖДАВА Георги Димитров Апостолов с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Трифон Вълев Вълев с ЕГН *****.

В СИК № 111800040 – с. Горан

ОСВОБОЖДАВА Айлин Назимова Мустафова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Цветина Станиславова Добревска с ЕГН *****.

В СИК № 111800106гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Тони Ангелов Тодоров с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Съдика Хасанова Чаушева с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател: Клара Сашева Баросова

* Публикувано на 21.10.2021 в 18:52 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения