Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 66-ПВР/НС
Ловеч, 18.10.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 91/18.10.2021 г. от Цветелина Николаева Георгиева като областен координатор на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800085, като на мястото на Светломира Митева Димитрова – член, да бъде назначен Никола Иванов Николов. Предложението за промени е аргументирано с дублирането на лицето в СИК 111800082 и в СИК 111800085; в  СИК с № 111800088, като на мястото на Наталия Стойкова Съева – член, да бъде назначена Емилия Георгиева Цветкова. Предложението за промени е аргументирано с дублирането на лицето в СИК 111800088 и в СИК 111800099; в СИК с № 111800099, като на мястото на Красимир Тодоров Мучинов – член, да бъде назначена Геновева Христова Ганкова. Приложена е молба за освобождаване от Красимир Тодоров Мучинов.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800085 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Светломира Митева Димитрова с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Никола Иванов Николов с ЕГН *****;

В СИК № 111800088 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Наталия Стойкова Съева с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Милена Георгиева Цветкова с ЕГН *****;

В СИК № 111800099 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Красимир Тодоров Мучинов с ЕГН ***** като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Геновева Христова Ганкова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.10.2021 в 20:48 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения