Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 235-ПВР/НС
Ловеч, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Луковит при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпили са Предложения с вх. № 419/19.11.2021 г. от Венцислав Трифонов Трифонов като представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900027, като на мястото на Боян Иванов Хаджиев – секретар, да бъде назначена Паулина Любенова Натанаилиду - Борисова и в СИК с № 111900028, като на мястото на Венцислав Трифонов Трифонов - член, да бъде назначен Трифон Велиславов Трифонов. Приложени са молби за освобождаване от Боян Иванов Хаджиев и Венцислав Трифонов Трифонов.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111900027с. Карлуково

ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Хаджиев с ЕГН ***** като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Паулина Любенова Натанаилиду - Борисова с ЕГН *****;

В СИК № 111900028гр. Луковит

ОСВОБОЖДАВА Венцислав Трифонов Трифонов с ЕГН ***** като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Трифон Велиславов Трифонов с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:51 часа

Свързани решения:

64-ПВР/НС/18.10.2021

194-ПВР/НС/14.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения