Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 194-ПВР/НС
Ловеч, 14.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Луковит в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпила е Молба с вх. № 320/14.11.2021 г. от Венцислав Трифонов Трифонов като представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900028, като на мястото на Валентин Петров Ненков – член, да бъде назначен Венцислав Трифонов Трифонов. Приложена е молба за освобождаване от Валентин Петров Ненков

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111900028 – гр. Луковит

ОСВОБОЖДАВА Валентин Петров Ненков с ЕГН *** като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Венцислав Трифонов Трифонов с ЕГН ***.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 14.11.2021 в 10:47 часа

Свързани решения:

145-ПВР/НС/12.11.2021

235-ПВР/НС/19.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения