Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 225-ПВР/НС
Ловеч, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложениe с вх. № 402/19.11.2021 г. от Марин Маринов Ичев като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800003, като на мястото на Снежана Цвяткова Серафимова – член, да бъде назначена Зорница Ангелова Заимова; в състава на СИК с № 111800046, като на мястото на Красимира Панталеева Стоянова – член, да бъде назначен Благовест Миленов Петков; в състава на СИК с № 111800078, като на мястото на Стефка Додева Миновска – член, да бъде назначен Пламен Конов Минев и в състава на СИК с № 111800070, като на мястото на Деница Димитрова Танева – член, да бъде назначена Виктория Събчева Дякова. Приложени са молби за освобождаване от Снежана Цвяткова Серафимова, Красимира Панталеева Стоянова, Стефка Додева Миновска и Деница Димитрова Танева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800003гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Снежана Цвяткова Серафимова с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Зорница Ангелова Заимова с ЕГН *****;

В СИК № 111800046с. Славяни

ОСВОБОЖДАВА Красимира Панталеева Стоянова с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Благовест Миленов Петков с ЕГН *****;

В СИК № 111800078с. Деветаки

ОСВОБОЖДАВА Стефка Додева Миновска с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Пламен Конов Минев с ЕГН *****;

В СИК № 111800070гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Деница Димитрова Танева с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Виктория Събчева Дякова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:36 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

247-ПВР/НС/21.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения