Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 223-ПВР/НС
Ловеч, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 399/19.11.2021 г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на ПП ДПС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800063, като на мястото на Ели Алдинова Метева – председател, да бъде назначена Силвия Пламенова Петрова; в СИК с № 111800097, като на мястото на Стефка Гаврилова Христова – член, да бъде назначен Дениз Миронов Кискинов и в СИК с № 111800105, като на мястото на Ани Алдинова Узунова – член, да бъде назначен Алдин Нешев Асенов. Приложени са молби за освобождаване от Ели Алдинова Метева, Стефка Гаврилова Христова и Ани Алдинова Узунова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800063с. Хлевене

ОСВОБОЖДАВА Ели Алдинова Метева с ЕГН ***** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Силвия Пламенова Петрова с ЕГН ******;

В СИК № 111800097с. Соколово

ОСВОБОЖДАВА Стефка Гаврилова Христова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Дениз Миронов Кискинов с ЕГН *****;

В СИК № 111800105 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Ани Алдинова Узунова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Алдин Нешев Асенов с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:32 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

162-ПВР/НС/12.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения