Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 221-ПВР/НС
Ловеч, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 396/19.11.2021 г. от Цветелина Николаева Георгиева като упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800015, като на мястото на Николина Цветанова Петкова – член, да бъде назначена Невянка Радоева Николова; в състава на СИК с № 111800067, като на място на Християн Ивайлов Христов – член, да бъде назначена Магдалена Дончева Николова; в състава на СИК с № 111800089, като на мястото на Мария Иванова Москова – член, да бъде назначена Росица Стойнова Христова; в състава на СИК с № 111800093, като на мястото на Николай Красимиров Дучев – член,  да бъде назначен Иван Йорданов Лалов; в състава на СИК с № 111800094, като на мястото на Росица Георгиева Дучева – член, да бъде назначена Цветелина Георгиева Христова.  Приложени са молби за освобождаване от Николина Цветанова Петкова, Християн Ивайлов Христов, Мария Иванова Москова, Николай Красимиров Дучев и Росица Георгиева Дучева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800015 гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Николина Цветанова Петкова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Невянка Радоева Николова с ЕГН *****;

В СИК № 111800067гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Християн Ивайлов Христов с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Магдалена Дончева Николова с ЕГН *****;

В СИК № 111800089 гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Мария Иванова Москова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Росица Стойнова Христова с ЕГН *****;

В СИК № 111800093гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Николай Красимиров Дучев с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Иван Йорданов Лалов с ЕГН *****;

В СИК № 111800094 гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Росица Георгиева Дучева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Цветелина Георгиева Христова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:28 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

123-ПВР/НС/10.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения