Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 206-ПВР/НС
Ловеч, 18.11.2021

ОТНОСНО: закриване на избирателна секция в община Троян при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е Писмо с вх. № 369/17.11.2021 г. от г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, с приложена Заповед № А - 1656/17.11.2021 г. за закриване на избирателна секция № 113400082, която е избирателна секция в COVID отделение на „МБАЛ – Троян“ ЕООД, при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г. Поради това членовете на СИК следва да бъдат освободени.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2, т.5 и т.6, във връзка с чл. 9, ал.6 и чл. 8, ал.8 от ИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Освобождава членовете на секционна избирателна комисия № 113400082 с обхват и територия в рамките на община Троян с адрес и местонахождение град Троян, Ул. „Радецки“ № 30, „МБАЛ-Троян“ ЕООД съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение и анулира издадените им удостоверения.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.11.2021 в 18:55 часа

Свързани решения:

60-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения