Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 205-ПВР/НС
Ловеч, 18.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия № 111900029 на територията на община Луковит при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е Писмо заведено с вх. № 386/18.11.2021 г., 14:32 ч. от зам. кмет на Община Луковит, с което уведомява, че със Заповед № 613 от 17.11.2021 г. на Кмета на Община Луковит е образувана избирателна секция № 111900029 за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, на територията на община Луковит.

РИК Ловеч е формирала единен номер на избирателната секция и е определила броя на членовете с Решение № 204-ПВР/НС от 18.11.2021 г. Проведени са консултации за състава на СИК/ПСИК на територията на Община Луковит, при които е постигнато съгласие между партиите и коалициите относно състава и ръководството на комисиите. Постъпило е и предложение за назначаване на състава на ПСИК с писмо с изх. № 01-2892/13.10.2021 г. от Кмета на Община Луковит.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия № 111900029 за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в община Луковит при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г., както следва:

№ по ред

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност в комисията

партия/ коалиция

1

Мартин Валентинов Иванов

 

председател

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

2

Весела Василева Цакова

 

зам. председател

КП  „ГЕРБ-СДС“

3

Мирослав Митков Маринов

 

секретар

КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.11.2021 в 18:51 часа

Свързани решения:

204-ПВР/НС/18.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения