Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 204-ПВР/НС
Ловеч, 18.11.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето на територията на община Луковит при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо с вх. № 376/18.11.2021 г. от Камелия Василева – секретар на Община Луковит, с приложена Заповед № 613/17.11.2021 г. на Зам. кмет на Община Луковит. Със Заповедта е образувана избирателна секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на община Луковит при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г. Утвърден е номер, обхват и адрес на секцията.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единен номер на избирателна секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето на територията на община Луковит, с подвижна избирателна кутия при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г. – 111900029 и определя броя на членовете – 3 члена.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.11.2021 в 18:47 часа

Свързани решения:

205-ПВР/НС/18.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения