Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 183-ПВР/НС
Ловеч, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са Предложение с вх. № 291/13.11.2021 г. и с вх. № 298/13.11.2021 г.  от Иванка Дянкова Ралчевска като упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400006, като на мястото на Христо Стоев Костов – член, да бъде назначена Цветомира Иванова Спасовска, в състава на СИК с № 113400011, като на мястото на Ирена Пенчева Ралчевска - Стоянова – зам. председател, да бъде назначена Соня Иванова Пейковска, в състава на СИК с № 113400072, като на мястото на Минко Милков Сапунджиев – председател, да бъде назначена Виолета Борова Дръндарова, в състава на СИК с № 113400076, като на мястото на Свилен Любомиров Зехиров – член, да бъде назначен Илиян Костадинов Иванов, в състава на СИК с № 113400080, като на мястото на Силвия Илиева Стойнова – зам. председател, да бъде назначена Нели Петрова Кинова, в състава на СИК с № 113400037, като на мястото на Любка Калчева Иванова – председател, да бъде назначен Цвятко Маринов Казанджиев и в СИК с № 113400080, като на мястото на Нели Петрова Кинова – зам. председател, да бъде назначена Миглена Димитрова Стойкова. Приложени са молби за освобождаване от Христо Стоев Костов, Ирена Пенчева Ралчевска, Минко Милков Сапунджиев, Свилен Любомиров Захиров, Силвия Илиева Стойнова, Любка Калчева Иванова и Нели Петрова Кинова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400006гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Христо Стоев Костов с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Цветомира Иванова Спасовска с ЕГН *****;

В СИК № 113400011гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Ирена Пенчева Ралчевска - Стоянова с ЕГН ***** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Соня Иванова Пейковска с ЕГН *****;

В СИК № 113400072гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Минко Милков Сапунджиев с ЕГН ***** - като председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Виолета Борова Дръндарова с ЕГН *****;

В СИК № 113400076гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Свилен Любомиров Захиров с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Илиян Костадинов Иванов с ЕГН *****;

В СИК № 113400080гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Силвия Илиева Стойнова с ЕГН ***** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Миглена Димитрова Стойкова с ЕГН *****.

В СИК № 113400037с. Балабанско

ОСВОБОЖДАВА Любка Калчева Иванова с ЕГН ***** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Цвятко Маринов Казанджиев с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.11.2021 в 21:42 часа

Свързани решения:

60-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения