Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 158-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 271/12.11.2021 г. от Мария Денчева Динова като упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800016, като на мястото на Малинка Петрова Димитрова – член, да бъде назначена Полина Бисерова Иванова; в СИК с № 111800030, като на мястото на Нели Кръстева Драшкова – член, да бъде назначена Галя Борисова Ангелова; в СИК с № 111800033, като на мястото на Галя Софрониева Колева – председател, да бъде назначена Валентина Данова Димитрова; в СИК с № 111800033, като на мястото на Силвия Бойкова Танчева – член, да бъде назначена Валентина Петрова Иванова; в СИК с № 111800081, като на мястото на Маргарита Генова Мишева – член, да бъде назначена Десислава Славова Георгиева; в СИК с № 111800083, като на мястото на Пламен Атанасов Митев – зам.председател, да бъде назначен Преслав Стефанов Генчев; в СИК с № 111800083, като на мястото на Преслав Стефанов Генчев – член, да бъде назначен Пламен Атанасов Митев; в СИК с № 111800093, като на мястото на Диана Красимирова Тодорова – член, да бъде назначена Ренета Красимирова Петрова; в СИК с № 111800093, като на мястото на Маргарита Георгиева Мараченска – член, да бъде назначена Иванка Георгиева Георгиева; в СИК с № 111800098, като на мястото на Надка Георгиева Лазарова – член, да бъде назначен Митко Иванов Иванов; в СИК с № 111800099, като на мястото на Бонка Стоянова Трифонова – член, да бъде назначен Красимир Петров Спасов и в СИК с № 111800097, като на мястото на Йорданка Петкова Божинова – секретар, да бъде назначена Поля Василева Герганова. Приложени са молби за освобождаване от Маргарита Генова Мишева, Пламен Атанасов Митев, Преслав Стефанов Генчев, Диана Красимирова Тодорова, Маргарита Георгиева Мараченска, Надка Георгиева Лазарова и Йорданка Петкова Божикова. По отношение на Малинка Петрова Димитрова, Галя Софрониева Колева, Бонка Стоянова Трифонова и Нели Кръстева Драшкова са налице здравословни проблеми, които обуславят обективна невъзможност да участват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800016гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Малинка Петрова Димитрова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Полина Бисерова Иванова с ЕГН *****;

В СИК № 111800030гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Нели Кръстева Драшкова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Галя Борисова Ангелова с ЕГН *****;

В СИК № 111800033гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Галя Софрониева Колева с ЕГН ***** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Валентина Данова Димитрова с ЕГН *****;

В СИК № 111800033гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Силвия Бойкова Танчева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Валентина Петрова Иванова с ЕГН *****;

В СИК № 111800081с. Тепава

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Генова Мишева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Десислава Славова Георгиева с ЕГН *****;

В СИК № 111800083гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Пламен Атанасов Митев с ЕГН ***** - като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Преслав Стефанов Генчев с ЕГН *****;

В СИК № 111800083гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Преслав Стефанов Генчев с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Пламен Атанасов Митев с ЕГН *****;

В СИК № 111800093гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Диана Красимирова Тодорова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Ренета Красимирова Петрова с ЕГН *****;

В СИК № 111800093гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Георгиева Мараченска с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Иванка Илиева Георгиева с ЕГН *****;

В СИК № 111800098 с. Изворче

ОСВОБОЖДАВА Надка Георгиева Лазарова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Митко Иванов Иванов с ЕГН *****;

В СИК № 111800099гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Бонка Стоянова Трифонова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Красимир Петров Спасов с ЕГН *****;

В СИК № 111800097с. Соколово

ОСВОБОЖДАВА Йорданка Петкова Божикова с ЕГН ***** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Поля Василева Герганова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:07 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения