Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 146-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на интернет страницата на РИК Ловеч на списък с упълномощени представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпил е Списък с вх. № 237/11.11.2021 г., подаден от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ представлявана от пълномощника Тихомир Йорданов Лилов. Списъкът съдържа 149 (сто четиридесет и девет) упълномощени представители на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Извършена е проверка на представените списъци и е получено потвърждение за коректност на данните на лицата.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъде публикуван на интернет страницата на Районна избирателна комисия Ловеч списък, съдържащ 149 (сто четиридесет и девет) упълномощени представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 21:53 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения