Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 139-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложениe с вх. № 240/11.11.2021 г. от Марин Маринов Ичев като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800081, като на мястото на Илия Петров Илиев – член, да бъде назначена Таня Дичева Кирова; в СИК с № 111800079, като на мястото на Цветан Цанев Цвятков – член, да бъде назначена Татяна Миленова Славчева; в СИК с № 111800036, като на мястото на Калина Цанова Колева – член, да бъде назначен Александър Георгиев Косев; в СИК с № 111800013, като на мястото на Николай Денчев Иванов – секретар, да бъде назначена Силвия Ценкова Цачева; в СИК с № 111800101, като на мястото на Мария Пламенова Петкова – член, да бъде назначен Николай Денчев Иванов и в СИК с № 111800087, като на мястото на Силвия Ценкова Цачева – член, да бъде назначен Ценко Николаев Цачев. Приложени са молби за освобождаване от Илия Петров Илиев, Цветан Цанев Цвятков, Калина Цанова Колева, Николай Денчев Иванов, Мария Пламенова Петкова и Силвия Ценкова Цачева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800081с. Тепава

ОСВОБОЖДАВА Илия Петров Илиев с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Таня Дичева Кирова с ЕГН *****;

В СИК № 111800079с. Чавдарци

ОСВОБОЖДАВА Цветан Цанев Цвятков с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Татяна Миленова Славчева с ЕГН *****;

В СИК № 111800036гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Калина Цанова Колева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Александър Георгиев Косев с ЕГН *****;

В СИК № 111800013 гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Николай Денчев Иванов с ЕГН ***** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Силвия Ценкова Цачева с ЕГН *****;

В СИК № 111800101 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Мария Пламенова Петкова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Николай Денчев Иванов с ЕГН *****;

В СИК № 111800087гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Силвия Ценкова Цачева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Ценко Николаев Цачев с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 13:45 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения